Ιστορικό χαρτών επικινδυνότητας

2017

 • 01/01/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 01/01/2017
  Δείκτης: 1
 • 01/01/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 01/01/2016
  Δείκτης: 1
 • 23/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 23/06/2017
  Δείκτης: 2
 • 22/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 22/06/2017
  Δείκτης: 2
 • 21/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 21/06/2017
  Δείκτης: 2
 • 20/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 20/06/2017
  Δείκτης: 2
 • 19/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 19/06/2017
  Δείκτης: 1
 • 18/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 18/06/2017
  Δείκτης: 1
 • 17/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 17/06/2017
  Δείκτης: 1
 • 16/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 16/06/2017
  Δείκτης: 1
 • 15/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 15/06/2017
  Δείκτης: 1
 • 14/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 14/06/2017
  Δείκτης: 1
 • 13/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 13/06/2017
  Δείκτης: 2
 • 12/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 12/06/2017
  Δείκτης: 2
 • 11/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 11/06/2017
  Δείκτης: 1
 • 10/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 10/06/2017
  Δείκτης: 1
 • 09/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 09/06/2017
  Δείκτης: 1
 • 08/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 08/06/2017
  Δείκτης: 1
 • 07/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 07/06/2017
  Δείκτης: 1
 • 06/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 06/06/2017
  Δείκτης: 1
 • 05/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 05/06/2017
  Δείκτης: 1
 • 04/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 04/06/2017
  Δείκτης: 1
 • 03/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 03/06/2017
  Δείκτης: 1
 • 02/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 02/06/2017
  Δείκτης: 1
 • 01/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 01/06/2017
  Δείκτης: 1

2016

 • 31/10/2016
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 31/10/2016
  Δείκτης: 1
 • 30/10/2016
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 30/10/2016
  Δείκτης: 1
 • 29/10/2016
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 29/10/2016
  Δείκτης: 1
 • 28/10/2016
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 28/10/2016
  Δείκτης: 1
 • 27/10/2016
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 27/10/2016
  Δείκτης: 1
 • 26/10/2016
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 26/10/2016
  Δείκτης: 1
 • 25/10/2016
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 25/10/2016
  Δείκτης: 1
 • 24/10/2016
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 24/10/2016
  Δείκτης: 1
 • 23/10/2016
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 23/10/2016
  Δείκτης: 1
 • 22/10/2016
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 22/10/2016
  Δείκτης: 1
 • 21/10/2016
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 21/10/2016
  Δείκτης: 1
 • 20/10/2016
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 20/10/2016
  Δείκτης: 1
 • 19/10/2016
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 19/10/2016
  Δείκτης: 1
 • 18/10/2016
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 18/10/2016
  Δείκτης: 2
 • 17/10/2016
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 17/10/2016
  Δείκτης: 1