Ιστορικό χαρτών επικινδυνότητας

2017

 • 01/01/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 01/01/2017
  Δείκτης: 1
 • 01/01/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 01/01/2016
  Δείκτης: 1
 • 24/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 24/07/2017
  Δείκτης: 2
 • 23/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 23/07/2017
  Δείκτης: 3
 • 22/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 22/07/2017
  Δείκτης: 1
 • 21/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 21/07/2017
  Δείκτης: 1
 • 20/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 20/07/2017
  Δείκτης: 1
 • 19/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 19/07/2017
  Δείκτης: 2
 • 18/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 18/07/2017
  Δείκτης: 2
 • 17/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 17/07/2017
  Δείκτης: 1
 • 16/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 16/07/2017
  Δείκτης: 3
 • 15/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 15/07/2017
  Δείκτης: 3
 • 14/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 14/07/2017
  Δείκτης: 3
 • 13/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 13/07/2017
  Δείκτης: 3
 • 12/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 12/07/2017
  Δείκτης: 2
 • 11/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 11/07/2017
  Δείκτης: 1
 • 10/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 10/07/2017
  Δείκτης: 3
 • 09/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 09/07/2017
  Δείκτης: 2
 • 08/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 08/07/2017
  Δείκτης: 3
 • 07/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 07/07/2017
  Δείκτης: 4
 • 06/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 06/07/2017
  Δείκτης: 4
 • 05/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 05/07/2017
  Δείκτης: 4
 • 04/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 04/07/2017
  Δείκτης: 4
 • 03/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 03/07/2017
  Δείκτης: 4
 • 02/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 02/07/2017
  Δείκτης: 4
 • 01/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 01/07/2017
  Δείκτης: 3
 • 30/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 30/06/2017
  Δείκτης: 3
 • 29/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 29/06/2017
  Δείκτης: 3
 • 28/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 28/06/2017
  Δείκτης: 2
 • 27/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 27/06/2017
  Δείκτης: 2
 • 26/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 26/06/2017
  Δείκτης: 2
 • 25/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 25/06/2017
  Δείκτης: 2
 • 24/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 24/06/2017
  Δείκτης: 2
 • 23/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 23/06/2017
  Δείκτης: 2
 • 22/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 22/06/2017
  Δείκτης: 2
 • 21/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 21/06/2017
  Δείκτης: 2
 • 20/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 20/06/2017
  Δείκτης: 2
 • 19/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 19/06/2017
  Δείκτης: 1
 • 18/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 18/06/2017
  Δείκτης: 1
 • 17/06/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 17/06/2017
  Δείκτης: 1