Ιστορικό χαρτών επικινδυνότητας

 • 01/01/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 02/11/2019
  Δείκτης: 2
 • 31/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 31/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 30/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 30/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 29/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 29/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 28/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 28/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 27/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 27/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 26/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 26/10/2019
  Δείκτης: 2
 • 25/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 25/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 24/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 24/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 23/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 23/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 22/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 22/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 21/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 21/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 20/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 20/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 19/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 19/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 18/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 18/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 17/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 17/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 16/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 16/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 15/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 15/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 14/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 14/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 13/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 13/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 12/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 12/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 11/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 11/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 10/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 10/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 09/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 09/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 08/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 08/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 07/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 07/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 06/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 06/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 05/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 05/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 04/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 04/10/2019
  Δείκτης: 2
 • 03/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 03/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 02/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 02/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 01/10/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 01/10/2019
  Δείκτης: 1
 • 30/09/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 30/09/2019
  Δείκτης: 1
 • 29/09/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 29/09/2019
  Δείκτης: 1
 • 28/09/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 28/09/2019
  Δείκτης: 1
 • 27/09/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 27/09/2019
  Δείκτης: 1
 • 26/09/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 26/09/2019
  Δείκτης: 1
 • 25/09/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 25/09/2019
  Δείκτης: 1
 • 24/09/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 24/09/2019
  Δείκτης: 2
 • 23/09/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 23/09/2019
  Δείκτης: 2