Ιστορικό χαρτών επικινδυνότητας

2018

 • 01/01/2018
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 01/01/2017
  Δείκτης: 1
 • 01/01/2018
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 01/01/2016
  Δείκτης: 1

2017

 • 31/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 31/10/2017
  Δείκτης: 1
 • 30/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 30/10/2017
  Δείκτης: 1
 • 29/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 29/10/2017
  Δείκτης: 1
 • 28/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 28/10/2017
  Δείκτης: 1
 • 27/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 27/10/2017
  Δείκτης: 1
 • 26/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 26/10/2017
  Δείκτης: 1
 • 25/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 25/10/2017
  Δείκτης: 1
 • 24/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 24/10/2017
  Δείκτης: 1
 • 23/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 23/10/2017
  Δείκτης: 1
 • 22/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 22/10/2017
  Δείκτης: 2
 • 21/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 21/10/2017
  Δείκτης: 2
 • 19/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 19/10/2017
  Δείκτης: 2
 • 18/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 18/10/2017
  Δείκτης: 2
 • 17/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 17/10/2017
  Δείκτης: 2
 • 16/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 16/10/2017
  Δείκτης: 2
 • 15/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 15/10/2017
  Δείκτης: 2
 • 14/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 14/10/2017
  Δείκτης: 2
 • 13/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 13/10/2017
  Δείκτης: 2
 • 12/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 12/10/2017
  Δείκτης: 2
 • 11/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 11/10/2017
  Δείκτης: 1
 • 10/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 10/10/2017
  Δείκτης: 1
 • 09/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 09/10/2017
  Δείκτης: 1
 • 08/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 08/10/2017
  Δείκτης: 1
 • 07/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 07/10/2017
  Δείκτης: 2
 • 06/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 06/10/2017
  Δείκτης: 2
 • 05/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 05/10/2017
  Δείκτης: 2
 • 04/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 04/10/2017
  Δείκτης: 2
 • 03/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 03/10/2017
  Δείκτης: 2
 • 02/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 02/10/2017
  Δείκτης: 2
 • 01/10/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 01/10/2017
  Δείκτης: 2
 • 30/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 30/09/2017
  Δείκτης: 2
 • 29/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 29/09/2017
  Δείκτης: 2
 • 28/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 28/09/2017
  Δείκτης: 2
 • 27/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 27/09/2017
  Δείκτης: 2
 • 26/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 26/09/2017
  Δείκτης: 2
 • 25/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 25/09/2017
  Δείκτης: 2
 • 24/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 24/09/2017
  Δείκτης: 2
 • 23/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 23/09/2017
  Δείκτης: 2