Ιστορικό χαρτών επικινδυνότητας

2017

 • 01/01/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 01/01/2017
  Δείκτης: 1
 • 01/01/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 01/01/2016
  Δείκτης: 1
 • 26/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 26/09/2017
  Δείκτης: 2
 • 25/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 25/09/2017
  Δείκτης: 2
 • 24/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 24/09/2017
  Δείκτης: 2
 • 23/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 23/09/2017
  Δείκτης: 2
 • 22/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 22/09/2017
  Δείκτης: 3
 • 21/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 21/09/2017
  Δείκτης: 4
 • 20/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 20/09/2017
  Δείκτης: 4
 • 19/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 19/09/2017
  Δείκτης: 3
 • 18/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 18/09/2017
  Δείκτης: 3
 • 17/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 17/09/2017
  Δείκτης: 2
 • 16/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 16/09/2017
  Δείκτης: 2
 • 15/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 15/09/2017
  Δείκτης: 2
 • 14/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 14/09/2017
  Δείκτης: 1
 • 13/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 13/09/2017
  Δείκτης: 3
 • 12/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 12/09/2017
  Δείκτης: 3
 • 11/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 11/09/2017
  Δείκτης: 3
 • 10/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 10/09/2017
  Δείκτης: 2
 • 09/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 09/09/2017
  Δείκτης: 2
 • 08/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 08/09/2017
  Δείκτης: 2
 • 07/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 07/09/2017
  Δείκτης: 2
 • 06/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 06/09/2017
  Δείκτης: 2
 • 05/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 05/09/2017
  Δείκτης: 2
 • 04/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 04/09/2017
  Δείκτης: 3
 • 03/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 03/09/2017
  Δείκτης: 3
 • 02/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 02/09/2017
  Δείκτης: 2
 • 01/09/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 01/09/2017
  Δείκτης: 2
 • 31/08/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 31/08/2017
  Δείκτης: 1
 • 30/08/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 30/08/2017
  Δείκτης: 3
 • 29/08/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 29/08/2017
  Δείκτης: 3
 • 28/08/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 28/08/2017
  Δείκτης: 4
 • 27/08/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 27/08/2017
  Δείκτης: 4
 • 26/08/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 26/08/2017
  Δείκτης: 4
 • 25/08/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 25/08/2017
  Δείκτης: 4
 • 24/08/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 24/08/2017
  Δείκτης: 4
 • 23/08/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 23/08/2017
  Δείκτης: 2
 • 22/08/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 22/08/2017
  Δείκτης: 2
 • 21/08/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 21/08/2017
  Δείκτης: 2
 • 20/08/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 20/08/2017
  Δείκτης: 3