Ιστορικό χαρτών επικινδυνότητας

 • 01/01/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 02/11/2019
  Δείκτης: 2
 • 01/01/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 22/05/2020
  Δείκτης: 2
 • 11/07/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 11/07/2020
  Δείκτης: 3
 • 10/07/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 10/07/2020
  Δείκτης: 4
 • 09/07/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 09/07/2020
  Δείκτης: 3
 • 08/07/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 08/07/2020
  Δείκτης: 2
 • 07/07/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 07/07/2020
  Δείκτης: 2
 • 06/07/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 06/07/2020
  Δείκτης: 3
 • 05/07/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 05/07/2020
  Δείκτης: 2
 • 04/07/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 04/07/2020
  Δείκτης: 2
 • 03/07/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 03/07/2020
  Δείκτης: 2
 • 02/07/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 02/07/2020
  Δείκτης: 3
 • 01/07/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 01/07/2020
  Δείκτης: 3
 • 30/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 30/06/2020
  Δείκτης: 2
 • 29/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 29/06/2020
  Δείκτης: 3
 • 28/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 28/06/2020
  Δείκτης: 3
 • 27/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 27/06/2020
  Δείκτης: 3
 • 26/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 26/06/2020
  Δείκτης: 3
 • 25/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 25/06/2020
  Δείκτης: 2
 • 24/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 24/06/2020
  Δείκτης: 1
 • 23/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 23/06/2020
  Δείκτης: 1
 • 22/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 22/06/2020
  Δείκτης: 2
 • 21/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 21/06/2020
  Δείκτης: 2
 • 20/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 20/06/2020
  Δείκτης: 2
 • 19/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 19/06/2020
  Δείκτης: 2
 • 18/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 18/06/2020
  Δείκτης: 2
 • 17/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 17/06/2020
  Δείκτης: 2
 • 16/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 16/06/2020
  Δείκτης: 2
 • 15/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 15/06/2020
  Δείκτης: 3
 • 14/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 14/06/2020
  Δείκτης: 2
 • 13/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 13/06/2020
  Δείκτης: 2
 • 12/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 12/06/2020
  Δείκτης: 2
 • 11/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 11/06/2020
  Δείκτης: 3
 • 10/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 10/06/2020
  Δείκτης: 2
 • 09/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 09/06/2020
  Δείκτης: 1
 • 08/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 08/06/2020
  Δείκτης: 1
 • 07/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 07/06/2020
  Δείκτης: 1
 • 06/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 06/06/2020
  Δείκτης: 1
 • 05/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 05/06/2020
  Δείκτης: 1
 • 04/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 04/06/2020
  Δείκτης: 1