Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 23/07/2017
Δείκτης επικινδυνότητας: 3
Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 24/07/2017
Δείκτης επικινδυνότητας: 2

Ιστορικό 10 ημερών

Πλήρες ιστορικό>>>

 • 22/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 22/07/2017
  Δείκτης: 1
 • 21/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 21/07/2017
  Δείκτης: 1
 • 20/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 20/07/2017
  Δείκτης: 1
 • 19/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 19/07/2017
  Δείκτης: 2
 • 18/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 18/07/2017
  Δείκτης: 2
 • 17/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 17/07/2017
  Δείκτης: 1
 • 16/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 16/07/2017
  Δείκτης: 3
 • 15/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 15/07/2017
  Δείκτης: 3
 • 14/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 14/07/2017
  Δείκτης: 3
 • 13/07/2017
  Πρόβλεψη Κινδύνου Πυρκαγιάς για 13/07/2017
  Δείκτης: 3