Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 19/08/2019
Δείκτης επικινδυνότητας: 3
Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 20/08/2019
Δείκτης επικινδυνότητας: 3

Ιστορικό 10 ημερών

Πλήρες ιστορικό>>>

 • 18/08/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 18/08/2019
  Δείκτης: 1
 • 17/08/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 17/08/2019
  Δείκτης: 1
 • 16/08/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 16/08/2019
  Δείκτης: 1
 • 15/08/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 15/08/2019
  Δείκτης: 3
 • 14/08/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 14/08/2019
  Δείκτης: 3
 • 13/08/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 13/08/2019
  Δείκτης: 4
 • 12/08/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 12/08/2019
  Δείκτης: 4
 • 11/08/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 11/08/2019
  Δείκτης: 5
 • 10/08/2019
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 10/08/2019
  Δείκτης: 5