Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 10/07/2020
Δείκτης επικινδυνότητας: 4
Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 11/07/2020
Δείκτης επικινδυνότητας: 3

Ιστορικό 10 ημερών

Πλήρες ιστορικό>>>

 • 09/07/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 09/07/2020
  Δείκτης: 3
 • 08/07/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 08/07/2020
  Δείκτης: 2
 • 07/07/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 07/07/2020
  Δείκτης: 2
 • 06/07/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 06/07/2020
  Δείκτης: 3
 • 05/07/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 05/07/2020
  Δείκτης: 2
 • 04/07/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 04/07/2020
  Δείκτης: 2
 • 03/07/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 03/07/2020
  Δείκτης: 2
 • 02/07/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 02/07/2020
  Δείκτης: 3
 • 01/07/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 01/07/2020
  Δείκτης: 3
 • 30/06/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 30/06/2020
  Δείκτης: 2