Ιστορικό 10 ημερών

Πλήρες ιστορικό>>>

 • 31/10/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 31/10/2020
  Δείκτης: 1
 • 30/10/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 30/10/2020
  Δείκτης: 1
 • 29/10/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 29/10/2020
  Δείκτης: 1
 • 28/10/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 28/10/2020
  Δείκτης: 1
 • 27/10/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 27/10/2020
  Δείκτης: 1
 • 26/10/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 26/10/2020
  Δείκτης: 1
 • 25/10/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 25/10/2020
  Δείκτης: 2
 • 24/10/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 24/10/2020
  Δείκτης: 2
 • 23/10/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 23/10/2020
  Δείκτης: 1
 • 22/10/2020
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 22/10/2020
  Δείκτης: 1