ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εξετάσεις για πιστοποίηση Εθελοντών της ΕΔΔΚ θα διεξαχθούν το Σάββατο 14/6/2014 και ώρα 08:00 στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Θα γίνει γραπτή εξέταση με ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής (40 ερωτήσεις) και θα ακολουθήσει πρακτική εξέταση.

Προσυγκέντρωση στίς 07:00 στο Στάδιο, για όσους δεν  έχουν μεταφορικό μέσο. Αναχώρηση αυστηρά 07:15 από Στάδιο.

Να έχετε μαζί σας την ταυτότητά σας!