Ιστορικό χαρτών επικινδυνότητας

 • 24/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 24/09/2021
  Δείκτης: 2
 • 23/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 23/09/2021
  Δείκτης: 2
 • 22/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 22/09/2021
  Δείκτης: 2
 • 21/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 21/09/2021
  Δείκτης: 2
 • 20/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 20/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 19/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 19/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 18/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 18/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 17/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 17/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 16/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 16/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 15/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 15/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 14/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 14/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 13/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 13/09/2021
  Δείκτης: 2
 • 12/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 12/09/2021
  Δείκτης: 2
 • 11/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 11/09/2021
  Δείκτης: 2
 • 10/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 10/09/2021
  Δείκτης: 2
 • 09/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 09/09/2021
  Δείκτης: 2
 • 08/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 08/09/2021
  Δείκτης: 4
 • 07/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 07/09/2021
  Δείκτης: 4
 • 06/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 06/09/2021
  Δείκτης: 4
 • 05/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 05/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 04/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 04/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 03/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 03/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 02/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 02/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 01/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 01/09/2021
  Δείκτης: 2
 • 31/08/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 31/08/2021
  Δείκτης: 2
 • 30/08/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 30/08/2021
  Δείκτης: 3
 • 29/08/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 29/08/2021
  Δείκτης: 3
 • 28/08/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 28/08/2021
  Δείκτης: 3
 • 27/08/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 27/08/2021
  Δείκτης: 4
 • 26/08/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 26/08/2021
  Δείκτης: 4
 • 25/08/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 25/08/2021
  Δείκτης: 3
 • 24/08/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 24/08/2021
  Δείκτης: 4
 • 23/08/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 23/08/2021
  Δείκτης: 4
 • 22/08/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 22/08/2021
  Δείκτης: 5
 • 21/08/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 21/08/2021
  Δείκτης: 4
 • 20/08/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 20/08/2021
  Δείκτης: 4
 • 19/08/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 19/08/2021
  Δείκτης: 4
 • 18/08/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 18/08/2021
  Δείκτης: 3
 • 17/08/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 17/08/2021
  Δείκτης: 3
 • 16/08/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 16/08/2021
  Δείκτης: 4