Ιστορικό χαρτών επικινδυνότητας

 • 05/07/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 05/07/2022
  Δείκτης: 4
 • 04/07/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 04/07/2022
  Δείκτης: 4
 • 03/07/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 03/07/2022
  Δείκτης: 4
 • 02/07/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 02/07/2022
  Δείκτης: 3
 • 01/07/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 01/07/2022
  Δείκτης: 3
 • 30/06/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 30/06/2022
  Δείκτης: 3
 • 29/06/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 29/06/2022
  Δείκτης: 3
 • 28/06/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 28/06/2022
  Δείκτης: 3
 • 27/06/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 27/06/2022
  Δείκτης: 2
 • 26/06/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 26/06/2022
  Δείκτης: 2
 • 24/06/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 24/06/2022
  Δείκτης: 3
 • 23/06/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 23/06/2022
  Δείκτης: 3
 • 22/06/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 22/06/2022
  Δείκτης: 2
 • 21/06/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 21/06/2022
  Δείκτης: 2
 • 20/06/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 20/06/2022
  Δείκτης: 3
 • 19/06/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 19/06/2022
  Δείκτης: 3
 • 17/06/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 17/06/2022
  Δείκτης: 3
 • 16/06/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 16/06/2022
  Δείκτης: 3
 • 01/10/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 01/10/2021
  Δείκτης: 3
 • 30/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 30/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 29/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 29/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 28/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 28/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 27/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 27/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 26/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 26/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 25/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 25/09/2021
  Δείκτης: 2
 • 24/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 24/09/2021
  Δείκτης: 2
 • 23/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 23/09/2021
  Δείκτης: 2
 • 22/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 22/09/2021
  Δείκτης: 2
 • 21/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 21/09/2021
  Δείκτης: 2
 • 20/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 20/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 19/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 19/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 18/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 18/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 17/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 17/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 16/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 16/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 15/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 15/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 14/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 14/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 13/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 13/09/2021
  Δείκτης: 2
 • 12/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 12/09/2021
  Δείκτης: 2
 • 11/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 11/09/2021
  Δείκτης: 2
 • 10/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 10/09/2021
  Δείκτης: 2