Χορηγοί

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

 

 

.

 

 

 

 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ.