ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΣ 4249/2014 ΦΕΚ 73 Α' 2014, περί Αναδιοργάνωσης της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και της Γ.Γ.Π.Π.

ΝΟΜΟΣ 3013/2002 περί Αναβάθμισης Πολιτικής Προστασίας