Παράδοση υλικών και παροχή βοήθειας στους κατοικους της ΜΑΝΔΡΑΣ

25/11/2017 ΜΑΝΔΡΑ
Ετσι καθαρίζουμε
Μαζί με ΔΑΠΑΧΟ, Βύρωνα, Ηλιούπολη, Αγ. Στέφανο, Εκάλη & ΕΟΔ Α.