ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Δ078),

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΓΟΝΤΩΣ ΑΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ, ΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΥ ΠΕΤΑ-ΛΥΝ, ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ"