22/09/2023
Δείκτης επικινδυνότητας: 2
23/09/2023
Δείκτης επικινδυνότητας: 2

Ιστορικό 10 ημερών

Πλήρες ιστορικό>>>

 • 21/09/2023
  21/09/2023
  Δείκτης: 2
 • 20/09/2023
  20/09/2023
  Δείκτης: 2
 • 19/09/2023
  19/09/2023
  Δείκτης: 3
 • 18/09/2023
  18/09/2023
  Δείκτης: 3
 • 17/09/2023
  17/09/2023
  Δείκτης: 2
 • 16/09/2023
  16/09/2023
  Δείκτης: 2
 • 15/09/2023
  15/09/2023
  Δείκτης: 2
 • 14/09/2023
  14/09/2023
  Δείκτης: 2
 • 13/09/2023
  13/09/2023
  Δείκτης: 2
 • 12/09/2023
  12/09/2023
  Δείκτης: 2