Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 23/09/2021
Δείκτης επικινδυνότητας: 2
Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 24/09/2021
Δείκτης επικινδυνότητας: 2

Ιστορικό 10 ημερών

Πλήρες ιστορικό>>>

 • 22/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 22/09/2021
  Δείκτης: 2
 • 21/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 21/09/2021
  Δείκτης: 2
 • 20/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 20/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 19/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 19/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 18/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 18/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 17/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 17/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 16/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 16/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 15/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 15/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 14/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 14/09/2021
  Δείκτης: 3
 • 13/09/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 13/09/2021
  Δείκτης: 2