Ιστορικό 10 ημερών

Πλήρες ιστορικό>>>

 • 05/08/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 05/08/2021
  Δείκτης: 4
 • 04/08/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 04/08/2021
  Δείκτης: 4
 • 03/08/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 03/08/2021
  Δείκτης: 4
 • 02/08/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 02/08/2021
  Δείκτης: 4
 • 01/08/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 01/08/2021
  Δείκτης: 3
 • 31/07/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 31/07/2021
  Δείκτης: 3
 • 30/07/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 30/07/2021
  Δείκτης: 3
 • 29/07/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 29/07/2021
  Δείκτης: 4
 • 28/07/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 28/07/2021
  Δείκτης: 4
 • 27/07/2021
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 27/07/2021
  Δείκτης: 4