Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 25/09/2022
Δείκτης επικινδυνότητας: 2
Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 26/09/2022
Δείκτης επικινδυνότητας: 2

Ιστορικό 10 ημερών

Πλήρες ιστορικό>>>

 • 24/09/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 24/09/2022
  Δείκτης: 2
 • 23/09/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 23/09/2022
  Δείκτης: 2
 • 22/09/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 22/09/2022
  Δείκτης: 2
 • 21/09/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 21/09/2022
  Δείκτης: 2
 • 20/09/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 20/09/2022
  Δείκτης: 2
 • 19/09/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 19/09/2022
  Δείκτης: 2
 • 18/09/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 18/09/2022
  Δείκτης: 2
 • 17/09/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 17/09/2022
  Δείκτης: 2
 • 16/09/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 16/09/2022
  Δείκτης: 2
 • 15/09/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 15/09/2022
  Δείκτης: 2