Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 04/07/2022
Δείκτης επικινδυνότητας: 4

Ιστορικό 10 ημερών

Πλήρες ιστορικό>>>

 • 03/07/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 03/07/2022
  Δείκτης: 4
 • 02/07/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 02/07/2022
  Δείκτης: 3
 • 01/07/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 01/07/2022
  Δείκτης: 3
 • 30/06/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 30/06/2022
  Δείκτης: 3
 • 29/06/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 29/06/2022
  Δείκτης: 3
 • 28/06/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 28/06/2022
  Δείκτης: 3
 • 27/06/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 27/06/2022
  Δείκτης: 2
 • 26/06/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 26/06/2022
  Δείκτης: 2
 • 24/06/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 24/06/2022
  Δείκτης: 3
 • 23/06/2022
  Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 23/06/2022
  Δείκτης: 3