Νέα ιστοσελίδα δορυφορικής παρακολούθησης των δασικών πυρκαγιών

Πρόσφατα εμφανίστηκε στο διαδίκτυο μια εξαιρετική προσπάθεια από το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση της εξέλιξης των δασικών πυρκαγιών που σε καθημερινή βάση τη θερινή περίοδο πλήττουν τη χώρα.

Πρόκειται για τη νέα ιστοσελίδα http://papos.space.noa.gr/fend_static, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να παρακολουθούν όλα τα πύρινα μέτωπα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη εντός του ελληνικού χώρου, αποκτώντας ταυτόχρονα όποια πληροφορία θέλουν αναφορικά με αυτές και την κατάσταση τους, τόσο την παρούσα χρονική στιγμή, όσο και ένα πλούσιο αρχείο για τις πυρκαγιές του παρελθόντος. Επίσης ο χρήστης της ιστοσελίδας αυτής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τις εν εξελίξει πυρκαγιές ανά πεντάλεπτο. Παρέχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής σε μορφή video της εξέλιξης των πυρκαγιών για διάστημα μέχρι και έξι συνεχόμενων ημερών και στο χρονικό παράθυρο που επιθυμεί ο χρήστης. Προσφέρει επίσης δεδομένα για τον χρόνο έναρξης και εξέλιξης μιας πυρκαγιάς (τρόπος εξάπλωσης) αλλά και την ταχεία αποτίμηση σε ημερήσια, εβδομαδιαία, και εποχική βάση του μεγέθους της καταστροφής έστω και σε προσεγγιστική βάση.

Σκοπός της νέας υπηρεσίας είναι η έγκαιρη ανίχνευση των δασικών πυρκαγιών εντός της Ελληνικής επικράτειας καθώς και η απεικόνιση των κρίσιμων γεγονότων πυρκαγιάς σε όλη τη χώρα με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των επιγείων και εναέριων δυνάμεων κατάσβεσης. Τα διάφορα επί μέρους δεδομένα παρέχει ο δορυφορικός σταθμός MSG SEVIRI, ενώ το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία σε “πραγματικό χρόνο”.

Η χρήση της ιστοσελίδας απαιτεί να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας τον πλοηγό Internet Explorer, Mozilla Firefox ή Google Chrome. Με την είσοδό σας στον ιστότοπο το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία Real Time και Now casting. Άρα με την πρώτη ανίχνευση πυρκαγιάς ανά το Πανελλήνιο και εφόσον διατηρείτε το σύστημα σε συνεχή λειτουργία θα έχετε αμέσως την αντίστοιχη εγγραφή στην οθόνη του υπολογιστή σας επί του χάρτη, καθώς και στο σχετικό πίνακα που δίνει τα δεδομένα της παρατήρησης.