ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2008

 

 Το διήμερο 17-18 Μαίου 2008 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Βασική Εκπαίδευση Εθελοντών Δασοπροστασίας. Η εκπαίδευση θα αρχίσει το Σάββατο στις 14:00. Η παρουσία όλων των μελών της ΕΔΔΚ, ιδιαίτερα των ΝΕΩΝ, είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ενόψει της θερμοπυρικής περιόδου.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση στα θέματα:
1) Το Δάσος & η σημασία του
2) Νόμοι & διατάγματα για την προστασία του δασικού περιβάλλοντος. Άρθρο 24 του Συντάγματος. Π.Δ. 9/2000
3) Δασοπροστασία & ρόλος των Εθελοντών
4) Μέσα πυρόσβεσης & ατομικά μέσα προστασίας
5) Αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών
6) Καθήκοντα παρατηρητού
7) Τρόπος λειτουργίας & χρήσης ειδικών ραδιοδικτύων
8) Χρήση ανάγνωση χάρτη, εύρεση θέσης, αναφορά σημείου.
9) Πρώτες βοήθειες & οργάνωση φαρμακείου
10) Σχέδιο δράσης & κανονισμοί ασφαλείας.
11) Μηχανολογικός εξοπλισμός, χρήση, μέτρα ασφάλειας.

Τη δεύτερη ημέρα θα γίνει πρακτική εκπαίδευση στη χρήση εξοπλισμού και ειδικότερα:
1) Εκπαίδευση σε πυροσβεστικά οχήματα
2) ΚΑΡ.Π.Α. & μεταφορά τραυματία
3) Χρήση ασυρμάτου
4) Χρήση χάρτη-πυξίδας κλπ.
5) Εξάσκηση στη χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού

Η εκπαίδευση θα γίνει στην αίθουσα τελετών του Δημαρχείου Καισαριανής από εξειδικευμένους εκπαιδευτές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ, της ΕΕΡ, του ΣΕΠ κλπ.
Η παρακολούθηση της Βασικής Εκπαίδευσης Εθ. Δασ. είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για την αποτελεσματική κι ασφαλή συμμετοχή στη δράση της Δασοπροστασίας Καισαριανής.