ΚΑΙ ΜΕΤΑ Ο ΟΤΕ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΤΙ ΘΡΑΣΟΣ!!!)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                                                      ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 22/05/2015
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δ/νση: Κλαζομενών & Βρυούλων
Ταχ. Κωδ. : 161-22
Τηλ. : 213-2010764
                                                                                  Προς:
                                                                                  ΥΠ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ
                                                                                  ΣΤΑΘΕΡΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
                                                                                  ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Σε επιστολή που σας στείλαμε στις 18/5 σας ενημερώσαμε ότι ανάμεσα στις τηλεφωνικές
συνδέσεις που έχετε διακόψει στο Δήμο Καισαριανής λόγω οφειλών, υπάρχουν γραμμές που
αφορούν κρίσιμους κοινωνικούς τομείς και υπηρεσίες του Δήμου, που δεν είναι δυνατόν να
αντιμετωπίζονται σαν ένας οποιοσδήποτε ιδιώτης στα πλαίσια εμπορικής συναλλαγής.
Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαμε ολόκληρη την εβδομάδα για να διευθετήσουμε το
πρόβλημα και να καταλήξουμε σε έναν τελικό διακανονισμό, μιας και είναι αδύνατη για το Δήμο η
εφάπαξ αποπληρωμή οφειλών που αθροίζονται από τα μέσα του 2000, προειδοποιούσαμε με
επιμονή για τους κινδύνους που υπάρχουν από τη συνέχιση της διακοπής της πρόσβασης στην
επικοινωνία σε αυτές τις δομές. Ειδικά σταθήκαμε στο ότι έχουν διακοπεί οι τηλεφωνικές γραμμές
στην Εθελοντική Δασοπροστασία του Δήμου Καισαριανής που αναλαμβάνει αντικειμενικά ένα
μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την προστασία και τη φύλαξη του ορεινού όγκου του Υμηττού.
Στις 22/5/2015 στις 13:30 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στα όρια του αισθητικού Δάσους της
Καισαριανής, έπειτα από προφανή εμπρησμό.
Λόγω της κατάστασης που περιγράψαμε παραπάνω
υπήρξε πλήρης αδυναμία κινητοποίησης της ομάδας Δασοπροστασίας και επικοινωνίας με την
Πυροσβεστική Υπηρεσία, θέτοντας σε παραπέρα κίνδυνο τον φυσικό πλούτο του Υμηττού.
Έως την ώρα που γράφουμε αυτό το κείμενο η εν λόγω τηλεφωνικές συνδέσεις δεν έχουν
αποκατασταθεί, παρά τη νέα επικοινωνία που είχαμε για το σκοπό αυτό.
Επισημαίνουμε ξανά την επικινδυνότητα της κατάστασης και διαμαρτυρόμαστε έντονα για αυτή
την αντιμετώπιση, για τη συνέχιση της οποίας η εταιρία σας φέρει σοβαρή ευθύνη.

                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
                                                                         ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ