ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Καθορίστηκε από την Πυροσβεστική Ακαδημία η ημερομηνία των εξετάσεων για την απόκτηση

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ σε θέματα ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στην ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

στις 08:00 του Σαββάτου, 27 Ιουνίου 2015

και να φέρουν αστυνομική ταυτότητα και μπλέ στυλό.