ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΝΗ ΣΤΟΥΣ ΚΟΥΤΑΛΑΔΕΣ 24/6/2016