ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΚΑΔΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΑΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 28/6/2016