ΠΕΡΠΑΤΑΜΕ ΚΑΙ ΚΟΒΟΥΜΕ ΠΙΤΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ

Περπατάμε στο βουνό και κόβουμε την πίτα της Δασοπροστασίας, την Κυριακή 29 Γενάρη 2017.
Εκκίνηση από το Πυροφυλάκιο Καισαριανής 10:30,
κοπή πίτας και κέρασμα στην πλατεία της Μονής Καισαριανής στις 12:30.