ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

C:\Users\user\Desktop\ΔΗΜΟΣ\ΓΕΝΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ\λογοτυπο δημου(1).jpg

Δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Δήμο Καισαριανής

Την προηγούμενη εβδομάδα υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος απόφαση παραχώρησης στο Δήμο Καισαριανής του κτιρίου στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού για τη δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Η αξιοποίηση του κτιρίου αποτελούσε αίτημα της Δημοτικής Αρχής από την αρχή που ανέλαβε, στο πλαίσιο της προστασίας της λαϊκής περιουσίας και του ορεινού όγκου του Υμηττού, καθώς για δεκαετίες παρέμενε αναξιοποίητο από το Δασαρχείο.

Της παραχώρησης, προηγήθηκαν συντονισμένες επαφές της Δημοτικής Αρχής όλο το προηγούμενο διάστημα με τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κ. Σπυρίδωνα Κοκκινάκη και των υπευθύνων του Δασαρχείου Πεντέλης, τόσο με συναντήσεις όσο και με την αποστολή  επιστολών. Το κτίριο παραχωρείται στο Δήμο μας για δέκα χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης της παραχώρησης.

Ο Δήμος θα προχωρήσει στις κατάλληλες επισκευές συντήρησής του και θα  το διαμορφώσει ως Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο έναν πόλο έλξης μαθητών, φορέων και συλλόγων όπου θα μπορούν  να παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την προστασία του περιβάλλοντος, με σκοπό την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και κατ’ επέκταση την οικοδόμηση φιλοπεριβαλλοντικών συμπεριφορών και στάσεων.