Συνδρομή στους πλημμυροπαθείς της ΜΑΝΔΡΑΣ

Επιχείρηση απάντλησης υδάτων στη Μάνδρα πραγματοποίησαν οι εθελοντές της ΕΔΔΚ στις 19 Νοεμβρίου. Συμμετείχαν 7 εθελοντές με δύο οχήματα (ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ-5, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ-6), βενζινοκίνητες και ηλεκτρικές αντλίες, γεννήτρια, προβολείς και σκαπανικά.