19η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ