ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

Μετά την  έναρξη της καινούργιας σειράς με την επιτυχημένη διεξαγωγή του θεωρητικού μέρους, 31 Οκτ αλλά και τριών ακόμα πρακτικών εκπαιδεύσεων, 15 Νοε, 29 Νοε & 13 Δεκ. Ανακοινώνεται το επόμενο πρόγραμμα εκπαιδεύσεων του έτους 2010, ως εξής:

Κυριακή 17 Ιανουαρίου, 31 Ιανουαρίου, 21 Φεβρουαρίου, 28 Φεβρουαρίου, 14 Μαρτίου, 21 Μαρτίου, 18 Απριλίου & 25 Απριλίου. Οι συναντήσεις θα είναι, στις 09:00 το πρωΐ στο κέντρο ΔΙΚΤΥΟΥ (στάδιο Εθν.Αστέρα).