Ολοκληρώθηκε η εκπαιδευση μελών της ΕΔΔΚ στη Πυροσβεστική Ακαδημία 9&10-4-2011