Πρώτη συνάντηση Ομάδων Εργασίας για ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ στο ΕΘΙΑΓΕ 6-4-2011 με τον κ. Ξανθόπουλο