ΑΝΕΛΑΒΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ-3

Παρελήφθη και ανέλαβε υπηρεσία το νέο πυροσβεστικό πρώτης προσβολής FORD RANGER, προσφορά από τον Σύνδεσμο για την Προστασία του Υμηττού.

Το νέο όχημα με διακριτικό κλήσης ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ-3 διαθέτει δεξαμενή 500lit νερού και αντλία τύπου OTTER.

Προβλέπεται σύντομα να εξοπλιστεί και με διασωστικό εξοπλισμό ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στο διακριτικό του.