ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ-1

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ Α' ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ 800 lit

MAZDA 2600B, Βενζίνη (2000). ΜΕ-61906