ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ-2

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 1.500 lit

BREMACH-BRICK Diesel (2006). ΜΕ-91967