ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΒΑΡΔΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Απο σήμερα, τα μέλη της επιτροπής και της Ε.Ο.Π.Π., εφ' όσον κανουν login στο σύστημα, μπορούν να βλέπουν τις βάρδιες τους κάνοντας clik στο menu "Βάρδιες Εβδομάδας" (πάνω δεξιά) και να τις συμπληρώνουν επικοινωνώντας με τον Δ002.