ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ LOG-IN ΣΤΟ SITE ?

Μετά την επιδιώρθωση των προβλημάτων του site της Δασοπροστασίας, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με log-in σε καποιους συναδέλφους.

Εάν υπάρχει πρόβλημα με το log-in επικοινωνήστε με τον Δ002 (6932906420) για την αποκατάστασή του.