Διακοπή λειτουργίας του ιστοχώρου

Ενημερώνουμε οτι ο ιστοχώρος δεν θα είναι διαθέσιμος για το διάστημα 25/07/08 - 31/07/08 λόγω πολυήμερης συντήρησης του υποσταθμού της ΔΕΗ του χώρου όπου και φιλοξενούμαστε.