ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ-5

Κιν. Κέντρο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

MITSUBISHI L300 (1998) Βενζίνη.