Εκπαίδευση ΕΟΠΠ

Εκπαίδευση Ειδικής Ομάδας Πρώτης Προσβολής - ΠΕΖΟΠΟΡΟΥ
Επίσημη επαναλαμβανόμενη ετησίως εκπαίδευση διαρκείας 20 ωρών
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• Ο Ρόλος Της Ε.Ο.Π.Π. – Σχέδιο Κινητοποίησης - Αυτοπειθαρχία.
• Πρωτόκολλο επέμβασης πεζοπόρου – καθήκοντα.
• Τακτικές Πρώτης προσβολής δασικής πυρκαγιάς.
• Τακτικές αντιμετώπισης πλημμύρας – εξοπλισμός.
• Τακτικές αντιμετώπισης χιονοπτώσεων – εξοπλισμός.
• Α΄ Βοήθειες, Εκτίμηση κατάστασης, ακινητοποίηση & μεταφορά τραυματία, περιεχόμενο και χρήση φαρμακείου.
• Εξοπλισμός ατομικής προστασίας – μέτρα ασφάλειας.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• Εξοπλισμός και χρήση πυροσβεστικού οχήματος.
• Πρωτόκολλο επέμβασης πυροσβεστικού οχήματος.
• Χρήση σκαπανικών, επινώτιου πυροσβεστήρα.
• Χρήση αλυσσοπρίονου, χλοοκοπτικού, τροχού κοπής μετάλλων.
• Χρήση βενζινοκίνητων & ηλεκτρικών αντλιών, πτυσσόμενης δεξαμενής, γεννητριών.

Ακολουθεί ανεπίσημη εκπαίδευση διαρκείας ενός μηνός με συνεχή εξάσκηση στο πρωτόκολλο επέμβασης πυροσβεστικού οχήματος & εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης.