Εκπαίδευση Α' Βοηθειών

• Εκπαίδευση Α’ Βοηθειών ετησίως επαναλαμβανόμενη, διαρκείας 18 ωρών
o Ανατομία
o Σκηνή ατυχήματος και κινητική κάκωση
o Αιμορραγία και shock
o Αρχική εκτίμηση τραύματος
o Ακινητοποίηση και μεταφορά τραυματία
o Εκτίμηση του τραύματος (πρακτική)
o Ακινητοποίηση και μεταφορά τραυματία (πρακτική)
o Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και σπονδυλική στήλη
o Δηλητηριάσεις και θερμικές κακώσεις
o Αεραγωγός (θεωρία-πρακτική)
o Θώρακας κοιλία και μυοσκελετικές κακώσεις
o Εκτίμηση του τραυματία (πρακτική)
o ΚΑΡΠΑ
o Ατυχήματα με πολλούς τραυματίες (θεωρία-πρακτική)