ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ-3

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΑΣΩΣΕΩΣ 500 lit

FORD-RANGER Diesel (2010). ME-121287