Βασική Εκπαίδευση

Η "ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ" (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) της Εθελοντικής Δασοπροστασίας Δ. Καισαριανής, πραγματοποιείται όπως κάθε χρόνο στο Δημαρχείο της πόλης, με τη συμμετοχή του συνόλου των εθελοντών και την πολύτιμη βοήθεια του Πυροσβεστικού Σώματος, (Π.Σ.) του Εθνικού Κέντρου Aμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π),  του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. (Σ.Ε.Π.) και Αδειούχων Ραδιοερασιτεχνών. Είναι δε διήμερη διαρκείας 20 ωρών .

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, πραγματοποιείται θεωρητική εκπαίδευση στα θέματα:

1) Η σημασία του Δάσους & οι δασικές πυρκαγιές

2) Εθελοντισμός, Δασοπροστασία & ρόλος των Εθελοντών

3) Αντιπυρική νομοθεσία - νομικό πλαίσιο

4) Μέσα πυρόσβεσης & ατομικά μέσα προστασίας

5) Αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών

6) Καθήκοντα παρατηρητού

7) Τρόπος λειτουργίας & χρήσης ειδικών ραδιοδικτύων

8) Χρήση ανάγνωση χάρτη

9) Πρώτες βοήθειες & οργάνωση φαρμακείου

10) Σχέδιο δράσης & κανονισμοί ασφαλείας.

 

Τη δεύτερη ημέρα γίνεται πρακτική εκπαίδευση στη χρήση εξοπλισμού στα πιο πάνω θέματα.

1) Εκπαίδευση σε πυροσβεστικά οχήματα

2) ΚΑΡ.Π.Α. & μεταφορά τραυματία

3) Χρήση ασυρμάτου

4) Χρήση χάρτη-πυξίδας κλπ.

5 ) Χειρισμός μηχανολογικού εξοπλισμού (αλυσοπρίονο, αντλίες κλπ.)

Ακολουθεί ανεπίσημη εκπαίδευση διαρκείας ενός μηνός με συνεχή εξάσκηση στα σημεία επιτήρησης. Η παρακολούθηση της "ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ" είναι απαραίτητη -κατά κύριο λόγο- για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ του εθελοντή και φυσικά για την ουσιαστική συμβολή του στην επίτευξη του σκοπού της οργάνωσης. Γιατί "ένας εθελοντής ανεκπαίδευτος, είναι τουλάχιστον άχρηστος, αν όχι επικίνδυνος".